Chính trị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

[ Cập nhật vào ngày (29/11/2018) ] - [ Số lần xem: 213 ]

Ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đến tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại sứ quán một số nước.


Tại điểm cầu trực tuyến tại tỉnh, đến dự và chủ trì có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; một số doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, xã tiêu biểu.

28.11.2018.bmp
Quang cảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Qua báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, sau 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết đã đạt nhiều thành quả quan trọng: nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đến cuối năm 2017 tăng gần 6 lần so với năm 2008; nông thôn có nhiều đổi mới khi chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, được toàn dân hưởng ứng tham gia xây dựng, tính đến nay cả nước có 34.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện, vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy; mức thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn của cả nước tăng 3,49 lần so với năm 2008 (từ 9,15 triệu đồng/năm tăng lên 32 triệu đồng/năm), khoảng cách thu nhập giữa thành, thị và nông thôn được thu hẹp từ 2,1 lần vào năm 2008 nay còn 1,8 lần; tỷ lệ giảm nghèo cả nước mỗi năm từ 1-1,5 lần, còn các huyện nghèo giảm 4%/năm. Tại đây, nhiều đại biểu đã có ý kiến phát biểu tham luận và đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, một số đề xuất mới nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả của nghị quyết, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là người dân vùng nông thôn.   

Đối với tỉnh Hậu Giang, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thông qua nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất, góp phần duy trì và ổn định mức tăng trưởng chung của tỉnh; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, bước đầu xây dựng các cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật theo các quy trình, tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, một số mặt hàng nông sản đã hình thành được chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số sản phẩm nông nghiệp có tính sáng tạo cao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tỉnh thực hiện tích cực, diện mạo nông thôn ngày càng được nâng lên, đến nay toàn tỉnh đã có 25/54 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người từ 10,76 triệu đồng/người/năm năm 2008 tăng lên 33,84 triệu đồng/người/ năm,…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Vì thế, các ngành chức năng liên quan từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và bền vững, cần có chính sách duy trì quỹ đất sản xuất lúa phù hợp để làm nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia lâu dài. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi về chính sách và hạ tầng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng vùng, miền và hình thành các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung ổn định, quy mô lớn; tiếp tục vận động và hỗ trợ các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới toàn diện, đảm bảo tới năm 2030 có đường ô tô đi đến hầu hết các thôn, xóm,...
Thanh MinhCác ý kiến của bạn đọc