Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

[ Cập nhật vào ngày (18/07/2016) ] - [ Số lần xem: 1552 ]

Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đảng bộ trực thuộc và ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh.

18.7a.png

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2016; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo sơ kết việc thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo, điều hành và tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sau đại hội đảng bộ và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp được đảm bảo; tham mưu xây dựng và ban hành Đề án cán bộ và các kế hoạch thực hiện Đề án; củng cố, nâng cao năng lực hành động, chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; kết nạp được 817 đảng viên mới, đạt 68,08% chỉ tiêu so nghị quyết, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên ban thường vụ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong 6 tháng qua. Định hướng nhiệm vụ cho những tháng cuối năm, tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, đề ra giải pháp phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án cán bộ của tỉnh. Đối với việc bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ phải sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, làm tốt chính sách cán bộ. Tiếp tục kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, nhất là bộ máy làm công tác tổ chức, cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch cán bộ trong thời gian tới./.
Nguyễn Trường GiangCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1