Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hậu Giang 9 tháng đầu năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện

[ Cập nhật vào ngày (06/10/2016) ] - [ Số lần xem: 3519 ]

Ngày 04/10/2016, đồng chí Đào Công Nhanh, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016, một số nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Tiếp và làm việc với đồng chí Đào Công Nhanh có đồng chí Bùi Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày đã đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật nhất là:

Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy kịp thời triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về công tác xây dựng Đảng.Tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng luật định, đúng theo Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời tham mưu lãnh đạo công tác sắp xếp nhân sự sau bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng quy trình; thực hiện tốt chính sách cán bộ không đủ tuổi tái cử.

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Ban hành Kế hoạch về công tác luân chuyển, điều động và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2015-2020.

Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm kiện toàn theo hướng tinh gọn, đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Đã cụ thể hóa các Quy định của Trung ương về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc các tỉnh, thành ủy; cấp ủy cấp huyện; chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định cụ thể:  Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch A3 từ tỉnh đến cấp huyện được thực hiện đúng quy trình; hướng dẫn, tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp chuẩn bị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Hướng dẫn 15 của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được tăng cường; phối hợp, liên kết với các Học viện, trường chính trị tổ chức đào tạo CCLLCT 140 đồng chí; TCLLCT 777 đồng chí. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 494 đồng chí là ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ sở trực thuộc các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Việc luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đều thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo dân chủ, khách quan và cán bộ được bổ nhiệm hay giới thiệu ứng cử đều là những người có uy tín, có năng lực và trình độ, được cơ quan đơn vị đánh giá cao. Đã luân chuyển 10 cán bộ từ tỉnh về giữ các chức vụ phó bí thư, phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, bổ  nhiệm, bổ nhiệm lại 18 lượt cán bộ. Công tác chính sách cán bộ được giải quyết kịp thời, đúng quy định, tham mưu Tỉnh ủy ban hành quy định số 02-QĐ/TU về tổ chức lễ tang và nghi thức viếng cán bộ, đảng viên từ trần.

Công tác nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên tiếp tục được quan tâm và đi vào nề nếp. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015 thực hiện khá tốt. Triển khai xây dựng kế hoạch số 05-KH/BTCTU về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và kế hoạch số 09-KH/BTCTU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy gắn với nâng cao năng lực hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó chọn chi bộ ấp 7 xã Long Trị A thuộc Đảng bộ thị xã Long Mỹ làm điểm chỉ đạo của tỉnh. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, có sự chủ động. Đến nay đã phát triển mới 1.267 đảng viên, đạt 105,58% nghị quyết Tỉnh ủy, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh là 31.118.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Việc thực hiện một số chủ trương, hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn chậm. Nhất là trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch A3 nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc xây dựng đề án tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 và Nghị định 108 của Chính phủ. Vẫn còn địa phương chạy theo thành tích trong việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (theo hướng dẫn số 27 của BTCTW, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng được phân loại trong sạch vững mạnh không nên vượt quá 50%, nhưng có đơn vị vượt trên 50% làm cho kết quả chung của tỉnh năm 2015 là 65,58%. Công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng về quản lý đảng viên chưa kịp thời, từ đó dẫn đến tình trạng đảng viên phải xóa tên hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng có dấu hiệu tăng.

Ngoài những công việc thường xuyên, từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung một số việc trọng tâm như:

Tham mưu Tỉnh ủy triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, nhất là triển khai, quán triệt Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời tổ chức tập huấn, triển khai đến cấp ủy cơ sở toàn tỉnh. Nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Tham mưu xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phê duyệt quy hoạch A1 các chức danh chủ chốt, huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2020 – 2025. Thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2017. Tham mưu việc sắp xếp, phân bổ biên chế năm 2017. Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan khối Đảng, đoàn thể. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch số 09-KH/BTCTU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy gắn với nâng cao năng lực hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào cuối năm 2016 đúng theo hướng dẫn của Trung ương./.
Vũ HiềnCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo