Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Thực hành “Đoàn kết” theo gương Bác Hồ

[ Cập nhật vào ngày (16/08/2019) ] - [ Số lần xem: 1418 ]

16.8.2019 a.png
Bác Hồ viết Di chúc

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công”


Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961. Người gửi đến quốc dân đồng bào thông điệp về sức mạnh của tinh thần đoàn kết – một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Từ thời các vua Hùng Vương dựng nước, cho đến thời Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê,… các bậc tiền hiền đã chiến đấu kiên cường bất khuất để có được những chiến công hiển hách. Đó không chỉ nhờ vào thiên tài chiến lược mà đó còn là thành quả sự chung sức, chung lòng, sự đoàn kết quyết tâm của toàn dân tộc. Chính đoàn kết đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp nhân dân ta vượt qua mọi kẻ thù xâm lược, khẳng định độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đối với Hồ Chí Minh, “Đoàn kết” là một từ đồng hành xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng. Nó được kết tụ thành tinh hoa trong bản tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, mà ngày nay, chúng ta gọi đó là “Di chúc” - một trong năm báu vật quốc gia, được Người đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên vào ngày 10/5/1965 và kết thúc vào ngày 15/5/1965. (Sau đó có chỉnh sửa, bổ sung).

Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự dẫn dắt của Bác, từ khi được thành lập đến nay, Đảng ta luôn xác định đoàn kết là tư tưởng chiến lược cách mạng lâu dài và nhất quán. Trong Hồ Chí Minh Toàn tập có 1.921 bài nói chuyện, bài viết của Người thì có tới 839 bài đề cập đến vấn đề đoàn kết và có tới 1.809 lần xuất hiện cụm từ “đoàn kết”. Đây cũng là vấn đề được Người quan tâm đầu tiên khi đặt bút “viết sẵn và để lại mấy lời” cho đồng bào cả nước. Và, trước hết là phải “Đoàn kết trong Đảng”. Người viết: “Trước hết nói về Đảng. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Cụ thể hơn, đoàn kết trong Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là phải nhất quán từ trung ương đến cơ sở: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Mới đây, Quy định số 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cũng quy định rõ trách nhiệm trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quy định này được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân rất đồng tình. Đây được xem là giải pháp “đột phá” của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trong Di chúc, Bác còn hướng dẫn chúng ta phương châm chỉ đạo và cách thức để thường xuyên tạo nên sự đoàn kết. Người viết: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đặc biệt, câu “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” được Bác bổ sung bằng chữ viết tay trong bản đánh máy hoàn chỉnh ngày 15/5/1965. Đây là lời căn dặn thể hiện tình yêu thương bao la của Bác. Đó là tình cảm, sự bao dung, nhân văn giữa con người với con người. Phê bình và tự phê bình không có nghĩa là “đao to, búa lớn”, “việc bé xé ra to”, mà là để đồng chí của mình nhận thức được khuyết điểm và sửa chữa. Sinh thời, Bác đã từng dạy: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm chọc. Phê bình việc làm, chứ không phê bình người”. Ở đây, Bác muốn căn dặn, nhắc nhở chúng ta giải quyết vấn đề mất đoàn kết trong Đảng phải được tiến hành một cách bao dung, xử lý có lý, có tình dựa trên nguyên tắc và Điều lệ của Đảng, nhưng phải thể hiện được giá trị nhân văn giữa tình người với nhau. Bởi vì, chỉ có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau chúng ta mới xây dựng được một khối thống nhất về ý chí và hành động.

Ngoài ra, theo Hồ Chí Minh, nếu chỉ đoàn kết trong Đảng thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải “Đoàn kết toàn dân tộc” và Người chỉ ra giải pháp để đoàn kết đối với mỗi tầng lớp cụ thể: “Với đoàn viên thanh niên, “Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”; với người nông dân cần có chính sách miễn thuế nông nghiệp một năm; với phụ nữ, “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo”; với thương binh, thân nhân gia đình thương binh liệt sỹ “Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn…”… và cả những nạn nhân của chế độ cũ như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu… “Nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa phải dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện”.

Có thể thấy, đi liền với đoàn kết trong tư tưởng của Bác chính là tình yêu thương bao la dành cho tất cả mọi người, quan tâm tạo điều kiện để phát triển con người toàn diện.

Với trách nhiệm của người chiến sĩ quốc tế chân chính, nhiều năm lao động và hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, châu lục, cống hiến cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tư tưởng đoàn kết của Người không bó hẹp trong phạm vi nội bộ Đảng, trong bộ máy chính quyền Nhà nước và trong toàn dân tộc; Người còn quan tâm đến đoàn kết giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế. Người từng kiến nghị với Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản những biện pháp nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc ở phương Đông. Vì theo Người: “Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của cách mạng vô sản”. Người luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối quan hệ khăng khít với phong trào cách mạng thế giới. Tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp ở Tua (12-1920), Người đã bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành một thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ đây, Người đã đặt nền móng cho tình đoàn kết chiến đấu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp, tạo sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Người khẳng định: “Chúng tôi đều nhất trí cần tăng cường đoàn kết trên tinh thần quốc tế chủ nghĩa, trên nguyên tắc tương trợ hợp tác, tôn trọng chủ quyền của nhau giữa các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa”.

Thực tiễn đã chứng minh, nhờ đoàn kết và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế mà Nhân dân ta đã “đánh thắng được hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ”; nhờ biết đoàn kết, nương tựa vào nhau, lần lượt ba nước Đông Dương đã đánh bại thực dân Pháp, can thiệp Mỹ, giành thắng lợi trọn vẹn năm 1975.

Trong những năm tháng nhân dân Việt Nam đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của mình, xuất phát từ những mâu thuẫn nảy sinh trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai nước lớn là Liên Xô và Trung Quốc, Bác viết:  "Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em". Người đã căn dặn: "Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình".

Trong bản tài liệu “Tuyệt đối bí mật”, dự cảm trước “ngày sẽ đi gặp cụ Các - Mác, cụ Lê – nin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Người vẫn không quên “gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế" và hy vọng “Đảng ta, nhân dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Nửa thế kỷ đã qua đi, những lời di huấn của Bác luôn là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho con thuyền cách mạng Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn học tập, ghi nhớ và nguyện thực hiện những lời Bác dặn trong bản Di chúc thiêng liêng. Tại Đại hội lần thứ VII (1991) Đảng ta đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư (khóa IX) ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm 10 chuyên đề, trong đó có chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị 06 về “Tổ chức Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến Đại hội XI, Đảng ta xác định phải: “Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng”; ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gần đây nhất, Đại hội lần thứ XII đặt ra yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” đã đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó nêu rõ: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Có thể thấy, những chủ trương trên được đưa ra đều là cụ thể hóa việc thực hiện những lời di huấn của Bác với mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Năm 2019, chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề ra tám nhiệm vụ và giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm tấm gương đạo đức của Người:

Thứ nhất, nhận thức đúng đắn tư tưởng HCM về vị trí, vai trò và nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chống suy thoái về đạo đức lối sống; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn chặt với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”,…

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Thứ sáu, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác.

Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai theo kiểu hình thức.

Thứ tám, Ban Tuyên giáo cấp ủy chủ động nghiên cứu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bố trí, phân công cán bộ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đây là tám nhiệm vụ then chốt, căn bản, cấp bách và lâu dài nhằm tạo nên sự ĐOÀN KẾT, thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị và tất cả các tầng lớp Nhân dân trong hành trình làm theo Di chúc thiêng liêng của Bác. Bằng niềm tin và quyết tâm chính trị to lớn, “chúng ta nhất định sẽ thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân”.
Nguyễn Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 94
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 94
Hiển thị video trang chủ