Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Hậu Giang: Khảo sát công tác Tuyên giáo, đào tạo cán bộ và Chỉ thị 05

[ Cập nhật vào ngày (26/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1776 ]

Từ ngày 13/11 - 29/11/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập đoàn khảo sát các mặt công tác Tuyên giáo, đào tạo cán bộ và Chỉ thị 05 tại Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Thành viên cùng đi có các đồng chí Lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


25.11c.png
Đồng chí Nguyễn Hữu Tình phát biểu kết luận trong buổi làm việc tại Huyện Phụng Hiệp

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn đánh giá việc triển khai thực hiện các lĩnh vực Tuyên giáo, Đào tạo cán Bộ và Chỉ thị 05 tại địa phương và công bố kết quả theo dõi, chấm điểm theo Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là cơ sở quan trọng để xếp hạng thi đua năm 2019.

Theo báo cáo của các địa phương và đánh giá của các phòng chuyên môn, năm 2019, Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực chuyên môn; bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Tuyên giáo, đặc biệt là về nội dung, hình thức tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác; chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương; triển khai kịp thời nội dung tuyên truyền giáo dục lịch sử địa phương, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác báo cáo viên, dư luận xã hội được duy trì thường xuyên và không ngừng củng cố và nâng chất; triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 20/10/2018 của Bộ Chính trị; công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định. Đặc biệt, năm 2019, các địa phương đã tổ chức nhiều hội thi, hôi diễn bằng các hình thức như thi viết, sân khấu hóa, thuyết trình,… thu hút sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân; đồng thời, tạo được nét mới, sinh động, đa dạng, hấp dẫn trong công tác tuyên truyền, học tập chính trị, văn hóa tư tưởng.

Tuy nhiên, việc triển khai các mặt công tác Tuyên giáo năm 2019 của các đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là đối với công tác mua và đọc báo đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; việc nhân rộng các mô hình hay trong học tập và làm theo Bác chưa được thực hiện thường xuyên; công tác nắm dư luận xã hội từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; công tác phối hợp trong công tác giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo đôi lúc thiếu nhịp nhàng; công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, đặc biệt là các công trình lịch sử chưa được quan tâm đúng mức,..

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tình đánh giá cao vai trò của Ban Tuyên giáo trong việc tham mưu cho cấp ủy về các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; công tác thông tin tuyên truyền; quản lý hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo; công tác đào tạo cán bộ; trong đó, đồng chí hoan nghênh sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương giúp cho Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra… Hướng tới, đồng chí Nguyễn Hữu Tình yêu cầu các địa phương cần phát huy những nét nổi bật đã đạt được; khắc phục những hạn chế được từng phòng chuyên môn phân tích và chỉ rõ để từng bước nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt đồng chí yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đảng toàn quốc gắn với hoạt động của Ban chỉ đạo 35; xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân; xây dựng tổ chức bộ máy tuyên giáo hợp ghép cơ sở, trong đó cần chú trọng đến quyền lợi, chế độ chính sách cho cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ,… Trong triển khai thực hiện các nội dung, cần quan tâm bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, vận dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế từng địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác Tuyên giáo, công tác bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 230
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 230
Hiển thị video trang chủ