Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).

[ Cập nhật vào ngày (23/12/2019) ] - [ Số lần xem: 973 ]

Trước yêu cầu mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; từ đó, định hướng nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).


Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết; đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; cùng dự có các đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương,…

Dự tại điểm cầu Hậu Giang, có đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

20.12.2019 a.png
Quang cảnh tại điểm cầu Hậu Giang

Theo báo cáo tại Hội nghị, 15 năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đặc biệt, để triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, đã có 03 Nghị định của Chính phủ, 07 Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, 04 Thông tư liên tịch, 13 Thông tư, 02 Quyết định của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và 01 Quyết định của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng được ban hành, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thống nhất, đồng bộ để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa của Ngày Pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Từ đó, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 8.805/11.147 xã đạt chuẩn (chiếm 79%).

20.12.2019 b.png
Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định những kết quả nổi bật qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 là sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống chính trị cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại, hạn chế về ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương; một số nơi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn chưa phù hợp, chưa có chiều sâu, chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Theo đó, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên tuyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới trong phạm vi quản lý. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát nhu cầu thực tiễn xã hội và tập trung giải quyết những vấn đề nóng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý. Các tỉnh biên giới phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành có liên quan trong xây dựng, triển khai các chính sách, giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng giáp biên, bảo đảm an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chủ quyền biển đảo. Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan khẩn trương rà soát các quy định về ngân sách dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để từ đó có giải pháp, hướng dẫn cụ thể về bố trí kinh phí đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn quốc.Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 94
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 94
Hiển thị video trang chủ