Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tin tức - sự kiện
HG: Báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy

[ Cập nhật vào ngày (30/11/2021) ] - [ Số lần xem: 391 ]

Sáng ngày 30/11, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với phòng Tổng hợp – Hành chính và phòng Thông tin – Tuyên truyền, nghe báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi làm việc.


Theo báo cáo, năm 2021, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trong Tỉnh; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của Tỉnh; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học… và nhiều hoạt động nổi bật khác trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, cải cách hành chính… của Tỉnh. Tính đến tháng 11/2021, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Hậu Giang đã thu hút trên 1.486.580 lượt truy cập, tìm kiếm thông tin. Kết quả cụ thể như sau:

Trong giai đoạn 2015- 2020, Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy đã đăng tải 3.271 tin, bài, hình ảnh phản ánh các sự kiện nổi bật của Tỉnh và các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Tỉnh; tài liệu các cuộc hội nghị; 192 lịch công tác tuần của Thường trực Tỉnh ủy, huyện ủy và trong năm 2020 đưa dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV để tất cả Nhân dân trong Tỉnh đóng góp vào văn kiện Đại hội. Riêng năm 2021, tính đến tháng 11/2021 đã cập nhật tổng cộng 1.084 nội dung, trong đó có 638 tin, bài; 94 tin, bài sưu tầm; 49 văn bản và có hơn 303 lịch làm việc.

Bên cạnh các kết quả đạt được, còn một số tồn tại như: Một số mục không có nội dung hoặc nội dung được cập nhật quá ít, chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra như các mục văn bản chỉ đạo điều hành, phóng sự ảnh, video clip; thông tin được cập nhật chủ yếu là tin tức phản ánh sự kiện, số lượng các bài viết chuyên sâu, bài viết có chất lượng cao còn ít; một số tin, bài chất lượng chưa cao, hình ảnh chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động các ngành, các lĩnh vực; máy tính hỗ trợ cho công tác biên tập, xuất bản cấu hình quá yếu, chương trình xử lý hình ảnh thường hay xảy ra lỗi gây khó khăn trong công tác biên tập.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ đạo các phòng chuyên môn của Ban có các bài viết đăng lên cổng thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền; phòng Thông tin – Tuyên truyền bổ sung, điều chỉnh báo cáo hoàn chỉnh và chuẩn bị nội dung để tổng kết năm; kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của cổng thông tin, phân công Ban Biên tập phụ trách từng lĩnh vực; Ban Biên tập chịu trách nhiệm các tin, bài khi được đăng lên cổng. Đồng thời, phòng Tổng hợp - Hành chính, phối hợp với Phòng Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy hỗ trợ trang thiết bị cho Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ hoạt động trong thời gian tới. Hà PhươngCác ý kiến của bạn đọc
 

 


CÁC CHUYÊN MỤC


Ảnh liên kết

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 218
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 218
Hiển thị video trang chủ