Ban Dân vận
Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

[ Cập nhật vào ngày (19/10/2016) ] - [ Số lần xem: 1983 ]

Ngày 14/10, tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự.


Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu ôn lại truyền thống 86 năm ngày công tác dân vận của Đảng, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dịp này, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong công tác dân vận của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong 86 năm qua.

18.10.16 c VPTU.bmp

Đ/c Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đánh giá cao hiệu quả hoạt động của 03 đơn vị, từ khi thành lập đến nay, Dân vận, nông dân, phụ nữ các cấp trong tỉnh từng bước trưởng thành, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; gần dân, sát dân, làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hợp lý những yêu cầu chính đáng của nhân dân; phong trào “dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành phong trào rộng khắp ở các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh; nhiều phong trào thi đua được Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và thực hiện đạt kết quả như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”,… Công tác dân vận chính quyền có nhiều tiến bộ, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời ông cũng lưu ý, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo công tác dân vận của Đảng, phải xem công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân bàn bạc, thảo luận và tổ chức thực hiện đúng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhằm phát huy mọi tiềm năng vật chất, tinh thần và trí tuệ của tất cả các giai cấp, tầng lớp xã hội, tập hợp trong khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội đã đề ra. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn. Hội Nông dân phát huy vai trò nòng cốt thực hiện hiệu quả 03 phong trào xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, động viên được đông đảo chị em tích cực tham gia vào các phong trào, nhiệm vụ Hội phát động với hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Đặc biệt, Hội cần tích cực chuẩn bị mọi việc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong năm của Hội là Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 20 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ; Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân” cho 52 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; 23 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” năm 2016 được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.../.
Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 442
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 442