Ban Dân vận
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

[ Cập nhật vào ngày (14/01/2022) ] - [ Số lần xem: 539 ]

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức vào ngày 13/01/2022, tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy; cùng dự có đại diện lãnh đạo Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh,…


Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Dân vận các cấp tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phức tạp, phát sinh trên địa bàn; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

14.1.png
Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2021, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Công tác dân vận có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chủ động; quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân, kịp thời hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn trong dịch bệnh Covid-19; công tác giám sát hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện thường xuyên, đúng quy định.

Bên cạnh đó, tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu rộng từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến các tầng lớp nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở được xây dựng và thực một cách toàn diện và đồng bộ, quyền làm chủ của Nhân dân thật sự được phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền đối với ngành Y tế phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và luôn đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”,… Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”, tuyên truyền trực tiếp qua các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội, nhóm, trên zalo, facebook, phát tờ rơi, trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền bằng loa di động,… phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19.Cần CùCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Chương trình


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 288
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 288