Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh tổ chức sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm năm 2016

[ Cập nhật vào ngày (14/07/2016) ] - [ Số lần xem: 1486 ]

Ngày 13/7/2016, Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh tổ chức sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


06 tháng đầu năm 2016, Ban Dân vận Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đã hoàn thành 18/21 chỉ tiêu công tác dân vận, 12/18 chỉ tiêu Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là “Năm Dân vận chính quyền” đã đem lại nhiều kết quả tích cực: vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp được phát huy; công tác cải cách hành chính được tăng cường, nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân đúng hẹn từ thành phố đến phường, xã đạt 95,88%; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang từng bước được tăng cường, nhất là phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra sôi nổi. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tết vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… phát động rộng rãi, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

14.7.2016 VTHA.bmp

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dân chủ ở cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cho thấy nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương luôn được công khai, minh bạch, đưa ra dân bàn bạc một cách dân chủ, thẳng thắn trước khi thực hiện; nhiều vấn đề trong tổ chức, hoạt động cơ quan như: công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình hình sử dụng kinh phí cơ quan, đơn vị, địa phương… được công khai, minh bạch, từ đó đã tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, cán bộ, công chức phấn đấu hơn trong công việc, đoàn kết, gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị công tác.

14.7.16 b VTA.bmp

Đ/c Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Quang Tâm, Phó Bí thư Thành ủy đã biểu dương những thành tích mà Ban Dân vận Thành ủy đã đạt được trong 06 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy tốt vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó có giải pháp, cách làm mới, phù hợp trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách được công khai, minh bạch, dân chủ công bằng./.

Thùy Dung - Trí TrungCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 286
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 286