Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Thành ủy Vị Thanh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

[ Cập nhật vào ngày (25/08/2017) ] - [ Số lần xem: 1381 ]

Ngày 23/8/2017, Thành ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố.


25.8c.png
Đ/c Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy triển khai nghị quyết

Tại hội nghị, các đồng chí được nghe Thường trực Thành ủy triển khai những nội dung cơ bản của 03 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Đồng thời, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lồng ghép triển khai chuyên đề về biển đảo.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đồng chí đã được báo cáo viên triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Kế hoạch của Thành ủy về tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trong thành phố, thời gian hoàn thành triển khai trong tháng 8/2017./.
Trí TrungCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 286
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 286