Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

[ Cập nhật vào ngày (26/07/2019) ] - [ Số lần xem: 1127 ]

Sáng ngày 24/7/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vị Thanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Phan Minh Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang; đồng chí Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.


25.7.2019 c.png
Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh đoàn Hậu Giang, trực tiếp là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đã tạo điều kiện cho Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu Đại hội lần thứ V đã đề ra (còn 01 nội dung chỉ tiêu số 9, số vốn huy động trong nhiệm kỳ chỉ đạt 60%). Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; trong đó nổi bật nhất là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên luôn được thực hiện tốt. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện thông qua các hoạt động, diễn đàn như “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Thanh niên với pháp luật”, “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”,.. đã thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia, qua đó các cấp Hội đã giúp đỡ cho 117 thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển, vươn lên trong cuộc sống; xây dựng và trao tặng 16 căn nhà nhân ái, nhà tình thương; trao tặng gần 1.300 suất học bổng; hiến tặng trên 4.000 đơn vị máu; thực hiện 59 công trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; trồng gần 4.000 cây xanh và thu gom 11 tấn rác thải,. từ đó, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, đại biểu cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Đại hội đã thông qua. Thay mặt Thành ủy, đồng chí Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cần tập trung thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Thanh niên Vị Thanh - yêu nước, tình nguyện, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thanh niên, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Tuổi trẻ Vị Thanh học tập và làm theo lời Bác” và các phong trào như: Thanh niên Vị Thanh yêu nước, bản lĩnh; sống đẹp, sống có ích; sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; sống khỏe về thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Vận động thanh niên sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, nói không với các tệ nạn xã hội. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất, đạo đức tốt, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nêu cao hiệu quả công tác giáo dục của Hội đối với đoàn viên, thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp với các đối tượng. Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện những việc làm cụ thể, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên; có giải pháp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đủ về số lượng, chất lượng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, những cán bộ Hội có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm với công việc để kết nạp vào Đảng.

25.7.2019 d.png
Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương cử 25 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng chí Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Thành đoàn tái cử chức danh Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Bé Sáu, Phó Trưởng phòng Kinh tế và đồng chí Cao Chí Khá tái cử chức danh Phó Chủ tịch. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 23 đại biểu (21 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết).
Thùy DungCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 466
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 466