Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Thành ủy Vị Thanh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (09/10/2019) ] - [ Số lần xem: 1165 ]

Vừa qua, Ban Tuyên giáo phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở năm 2019 cho 114 đồng chí là cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, bí thư các chi bộ ấp, khu vực, trưởng, phó khối Dân vận phường, xã và Tổ Dân vận ấp, khu vực.


7.10e.png
Đồng chí Huỳnh Văn Hưởng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 30-9 đến ngày 3-10), các học viên được tiếp thu các chuyên đề từ báo cáo viên Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tỉnh như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; Công tác khoa giáo - văn hóa văn nghệ ở cơ sở; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới; một số định hướng nhiệm vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet trong thời gian tới; những vấn đề cơ bản về công tác dân vận và tổ chức, hoạt động; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học này, các học viên không chỉ được trang bị đầy đủ về mặt lý luận mà còn nâng cao được năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với công tác tuyên giáo - dân vận cơ sở trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế trong công tác tuyên truyền vận động thời gian qua; đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên giáo, dân vận nói chung và công tác phản ánh, định hướng dư luận xã hội, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thành phố nói riêng góp phần phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tại cơ sở và phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị ThanhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết

Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 322
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 322