Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Vị Thanh: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Vị Thanh có nhiều chuyển biến tích cực góp phần làm giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm

[ Cập nhật vào ngày (31/07/2020) ] - [ Số lần xem: 74 ]

Xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, Ban Thường vụ cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra, giám sát để thực hiện và bổ sung những nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và tổ chức đảng đã kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó tạo được chuyển biến toàn diện trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, bổ sung thành viên ủy ban và biên chế cán bộ cho cơ quan ủy ban kiểm tra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra được tổ chức thường xuyên. Công tác tuyên truyền được chú trọng hơn, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu hơn về công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp và chi bộ tiến hành kiểm tra 84 tổ chức đảng và 792 đảng viên; giám sát chuyên đề 85 tổ chức đảng và 205 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 18 tổ chức đảng và 50 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 23 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 87 tổ chức đảng và 44 đảng viên; giải quyết tố cáo 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 63 tổ chức đảng và 2.880 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết nội bộ; thực hiện quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm…thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ thi hành kỷ luật 39 đảng viên (giảm 14 đảng viên so với nhiệm kỳ trước), với các hình thức: Khiển trách 30, cảnh cáo 04, cách chức 01, khai trừ 04. Nội dung vi phạm: Nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, lãng phí, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý…
Lê Thanh Tú, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vị ThanhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Ảnh liên kết
Bản đồ hành chínhLượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 79
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 79
Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.
Không có quảng cáo