Tin tức Thành ủy Vị Thanh
Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh tổ chức sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (07/10/2018) ] - [ Số lần xem: 442 ]

Chiều ngày 5/10/2018, Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh tổ chức sơ kết công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.


7.10.18 VTA.png
Quang cảnh hội nghị

Quý III năm 2018, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đến nay đã hoàn thành 18/20 chỉ tiêu công tác Dân vận, 16/20 chỉ tiêu Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt là triển khai chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, từ đó đem lại nhiều kết quả tích cực như: Tổ chức hội thi về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở và cải cách hành chính năm 2018, qua đó có 07 tập thể và cá nhân được khen thưởng; vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp được phát huy; công tác cải cách hành chính được tăng cường, nhất là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân đúng hẹn từ thành phố đến phường, xã; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng khiếu nại đông người, vượt cấp. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang từng bước được tăng cường, nhất là phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra sôi nổi. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tết vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… phát động rộng rãi và được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Ngoài ra, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dân chủ ở cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cho thấy nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương luôn được công khai, minh bạch, đưa ra dân bàn bạc một cách dân chủ, thẳng thắn trước khi thực hiện; nhiều vấn đề trong tổ chức, hoạt động cơ quan như: công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình hình sử dụng kinh phí cơ quan, đơn vị, địa phương… được công khai, minh bạch, từ đó đã tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức phấn đấu hơn trong công việc, đoàn kết, gắn bó hơn với cơ quan, đơn vị công tác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Trần Tuấn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề ra một số nhiệm vụ Ban Dân vận Thành ủy cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Rà soát, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, gắn với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác quý IV đã đề ra; trong đó, tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, đồng thời phát huy tốt vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó có giải pháp, cách làm mới, phù hợp trong công tác tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách được công khai, minh bạch, dân chủ công bằng. Đặc biệt, tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã và thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Trí TrungCác ý kiến của bạn đọc

 
Ảnh liên kết
Bản đồ hành chínhLượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 62
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 62
Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.