Tin tức Huyện Châu Thành A
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7

[ Cập nhật vào ngày (22/01/2019) ] - [ Số lần xem: 445 ]

Ngày 21/01/2019, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (mở rộng) tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.


Đến dự có đồng chí Huỳnh Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang; đồng chí Trần Văn Chính - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn và các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

22.1b.png
Các xã, thị trấn ký giao ước thi đua

Năm 2018 mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể cùng nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, hội viên; các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn đạt kết quả đáng phấn khởi; nổi bậc là 4 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đạt được kết quả khá toàn diện, cuộc vận động thực hiện xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; ra mắt công trình “Đường sáng tỏ, ngõ sạch đẹp”, công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; ngoài ra các đồng chí còn xây dựng được các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả và nhân rộng để chị em học tập làm theo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững; tập hợp quần chúng vào tổ chức, tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động và phong trào phụ nữ huyện nhà. Hàng ngàn lượt phụ nữ và hội viên nghèo được vay vốn, hướng dẫn kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn đã vươn lên thoát nghèo bền vững; hàng trăm phụ nữ đã tích cực học tập, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt; sự bình đẳng của nữ giới được tôn trọng, tạo điều kiện cho phụ nữ tích cực tham gia hoạt động trên các lĩnh vực công tác, ngày càng khẳng định vai trò của chị em phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong việc triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế cùng với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt là Hội 2 năm liền được xếp hạng Nhất so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.   

Phát biểu chỉ  đạo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Kim Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang; đồng chí Trần Văn Chính - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương kết quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đạt được trong năm qua và đề nghị các cấp hội tiếp tục bám sát chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước"; các phong trào thi đua, 6 nội dung trọng tâm của Hội gắn với hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào của Hội và cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “5 không 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới đến từng hội viên và quần chúng phụ nữ trong toàn huyện,..

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện cũng đã trao giấy khen, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.




Nguyễn Văn Lợi



Các ý kiến của bạn đọc