Tin tức Huyện Châu Thành A
Châu Thành A: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (14/01/2020) ] - [ Số lần xem: 404 ]

Sáng ngày 10/01/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự chủ trì hội nghị, có đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.


13.01.2020.png
Đồng chí Hà Hòa Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
trao Giấy khen cho tập thể Ban Tuyên giáo xã, thị trấn

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2019, ngành Tuyên giáo huyện Châu Thành A chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tế trên địa bàn huyện với nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng từ huyện đến cơ sở; tăng cường tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi; củng cố tổ chức bộ máy Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao,... Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A vinh dự được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xếp hạng nhất khối thi đua Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Xác định năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020, ngành Tuyên giáo huyện phải tích cực, chủ động tham mưu, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức và phát huy sức mạnh của hệ thống Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đúng theo hướng dẫn; tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ địa phương. Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của địa phương; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn,... Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn huyện; duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở, thực hiện tốt chức năng công tác tuyên truyền miệng. Tăng cường phối hợp triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo, qua đó phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay để phát huy, những vấn đề vướng mắc, gây bức xúc trong xã hội để tham mưu cho cấp ủy. Tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với các hoạt động mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý năm 2020, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thực hiện tốt Công văn số 403-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng tới mục tiêu: Xây dựng quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”,...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể Ban Tuyên giáo hợp ghép xã, thị trấn đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019.Đỗ Minh LuânCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 44
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 44
Quảng cáo
Không có quảng cáo