Tin tức Huyện Châu Thành A
Xã Thạnh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

[ Cập nhật vào ngày (22/06/2020) ] - [ Số lần xem: 352 ]

Từ nền tảng được công nhận danh hiệu xã Thạnh Xuân đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm qua. Tự hào và vui mừng với những kết quả đã đạt được nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân xác định đó chỉ là “bước khởi đầu, không có điểm kết thúc”, từ đó tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí bằng những giải pháp, cách làm sáng tạo, nhưng quan trọng nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân, sự hỗ trợ của doanh nghiệp, mạnh thường quân. Đến nay, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A tiếp tục đạt 16/16 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao.


Xã Thạnh Xuân là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, với nhiều di tích, trong đó có Khu di tích lịch sử Tầm Vu, khu di tích Mặt trận giải phóng dân tộc miền nam Cần Thơ. Nhân dân xã Thạnh Xuân có truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu. Năm 1995 xã Thạnh Xuân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang cho quân dân xã Thạnh Xuân”. Với diện tích tự nhiên 1.754,67 ha, có 2.836 hộ dân, dân số 10.488 người; có trên 80% dân số sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xã có 09 đơn vị ấp. Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc với 280 đảng viên.

Xây dựng nông thôn mới từ xuất phát điểm thấp

Xã Thạnh Xuân là một trong những xã có điểm xuất phát thấp, năm 2011 xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới. Cơ sở vật chất còn hạn chế, hạ tầng giao thông, thủy lợi phát triển không đồng bộ, trường học, cơ sở vật chất văn hóa phải đầu tư nhiều mới đảm bảo đạt tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt dưới 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành A và sự quyết tâm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân tập trung xây dựng xã nông thôn mới,… đến năm 2017 xã Thạnh Xuân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Khi đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân năm 2017 của xã là 38 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo của xã dưới 4%.

22.6.20.png

Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A là một trong 175 xã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và
bảo vệ Tổ quốc vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Không bằng lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được, tiếp tục chỉ đạo nâng chất xã nông thôn mới, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tuy gặp phải nhiều khó khăn trong thực hiện do bộ tiêu chí đòi hỏi khá cao, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện Châu Thành A, cùng với sự đồng lòng, chung sức quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã, đến nay Thạnh Xuân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần mang lại cho xã bộ mặt mới, khởi sắc hơn, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản được hoàn thiện; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nhiều mô hình kinh tế hộ phát triển, sản xuất đạt hiệu quả cao như: Mô hình trồng cam sành sử dụng màng phủ, trồng măng cụt, nuôi cá thát lát, nuôi ba ba, trồng chanh không hạt, ươm cây giống,... từ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, gấp 1,24 lần xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều chỉ còn 0,71% (16 hộ). Đến nay xã đã đạt 16/16 tiêu chí và được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thạnh Xuân là xã đầu tiêu của huyện Châu Thành A và cũng là xã thứ 3 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

22.6.20.a.png
Bộ mặt xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Xuân có nhiều đổi mới

Nhiệm vụ thời gian tới

Thành công trên là rất đáng trân trọng và tự hào nhưng chặng đường phía trước của Thạnh Xuân vẫn còn nhiều thách thức. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã và từng bước tiến lên xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạnh Xuân thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới", để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh. Thúc đẩy triển khai chương trình OCOP gắn với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của xã theo chuỗi giá trị, kết hợp với thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông nghiệp; coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trong xã. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư; thường xuyên quan tâm sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trạm cấp nước sinh hoạt,... đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc,…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, nhấn mạnh: Đảng ủy, UBND xã Thạnh Xuân cần xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất các tiêu chí để duy trì, phát huy kết quả đã đạt và từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, có giải pháp khắc phục những hạn chế của người dân trong thời gian qua. Ngoài ra, vận động Nhân dân nâng cấp nhà ở, tăng tỷ lệ mua bảo hiểm y tế tự nguyện; quan tâm tạo việc làm, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần những hộ còn nghèo; tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; duy trì phát triển tổ Nhân dân tự quản, đảm bảo an ninh trật tự xã hội cho làng xóm yên vui, gia đình hạnh phúc.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc