Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện

[ Cập nhật vào ngày (29/11/2018) ] - [ Số lần xem: 293 ]

Chiều ngày 27/11/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị triển các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.


Tham dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng chí phụ trách tổ chức Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

28.11.2018.bmp
Đồng chí  Nguyễn Thanh Thuấn - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
 triển khai các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của các cấp ủy


Tại hội nghị các đại biểu sẽ được nghe các đồng chí báo cáo viên triển khai Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 06-QĐi/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy Hậu Giang về nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, trách nhiệm, thẩm quyền các chủ thể tham gia đánh giá tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 26/11/2018 của Tỉnh ủy về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 126-KH/HU ngày 26/11/2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018; Quy định số 01-QĐ/HU về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và các biểu mẫu văn bản có liên quan về đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Hội nghị tổ chức nhằm giúp cho các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp cũng như cán bộ tổ chức các cấp nắm vững về mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc, trình tự, cách tiến hành các bước xử lý tổ chức đảng vi phạm và nắm vững các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý để tổ chức một cách hiệu quả và đúng quy định.Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc