Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

[ Cập nhật vào ngày (27/12/2018) ] - [ Số lần xem: 242 ]

Sáng 25/12, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đang sinh hoạt trên địa bàn, cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn không là Huyện ủy viên.


26.12.18 VTH.png

Đ/c Võ Văn Tánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Tánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang triển khai Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Những nội dung cơ bản Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, Huyện ủy đã triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các đại biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Lê Minh Cường, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đề nghị: ngay sau khi hội nghị kết thúc, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp mình xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, thực hiện các nội dung các nghị quyết đề ra, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình để thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, gắn với nhiệm vụ thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị. Quan tâm đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao, tiếp tục nghiên cứu, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc