Tin Tức huyện Vị Thủy
Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024

[ Cập nhật vào ngày (01/04/2019) ] - [ Số lần xem: 259 ]

Sau phiên họp thứ nhất trước đó, sáng ngày 27/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy đã tổ chức phiên làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Dự đại hội có đồng chí Huỳnh Hữu Kế, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; đồng chí Lê Minh Cường, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vui, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành huyện và 200 đại biểu đại diện cho các giai cấp, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Vị Thủy cùng dự.

27.3.19 VTH.png

Đồng chí Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Vị Thủy tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung phong phú, đa dạng kịp thời tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện rộng khắp, nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của mình trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng huyện xây dựng thành công 3 xã nông thôn mới và 1 thị trấn văn minh đô thị. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từng bước được phát huy; tích cực tham gia giám sát về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giám sát bảo vệ môi trường, các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử,... Hệ thống Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chất lượng,… bộ máy mặt trận tổ quốc các cấp thường xuyên được kiện toàn. Bên cạnh đó, trong 5 năm đã vận động được 90,272 tỷ đồng, xây dựng nhà tình thương được 369 căn, sửa chữa 48 căn, hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên 8 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy đã nhất trí thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các mục tiêu: phấn đấu có 98% tổ chức thành viên và 87% đoàn viên, hội viên được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận động quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh phúc lợi xã hội các cấp trên 97 tỷ đồng; xây dựng 135 căn nhà đại đoàn kết; vận động 80% hộ dân ưu tiên mua sắm hàng Việt; hàng năm có 90% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Ban công tác Mặt trận ấp đạt vững mạnh; thực hiện 10 nội dung giám sát và 05 cuộc phản biện xã hội theo hướng dẫn của cấp trên.

27.3.19 a VTH.png

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy khóa XII ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã tổ chức Hiệp thương dân chủ cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 61 thành viên, 01 ủy viên Thường trực, 02 phó Chủ tịch, 01 Chủ tịch nhiệm kỳ mới, đồng chí Đoàn Minh Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, hiệp thương dân chủ cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 16 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết.

Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc