Tin Tức huyện Vị Thủy
Vị Thủy, tập trung nâng cao tổ chức cơ sở đoàn ở địa bàn dân cư

[ Cập nhật vào ngày (08/01/2020) ] - [ Số lần xem: 394 ]

Đó là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy thông qua tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2019 và triển khai công tác năm 2020


Tham dự có đồng chí Trương Minh Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; đồng chí Lý Hùng Em - Phó Bí thư Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, đoàn cơ sở, các chi đoàn ngành huyện cùng dự.

07.01.2020 a1.png
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt một số kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội năm 2019, điển hình như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng thực hiện, triển khai nội dung học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng cách mạng cho thanh thiếu niên, giai đoạn 2013-2020,… được 363 cuộc với 30.240 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia; tổ chức chiếu phim tuyên truyền về Luật biển năm 1982 cũng như tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo của Tổ quốc; các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cổng trường an toàn,…  Ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; vận động tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên; tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,… thu hút trên 7.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời, khuyến khích thanh niên làm kinh tế giỏi, củng cố, duy trì 08 mô hình làm ăn có hiệu quả do thanh niên làm chủ; phối hợp giải ngân 704 triệu đồng cho thanh niên tham gia sản xuất; tuyên truyền vận động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăn nuôi để tăng giá trị sản xuất và thu nhập…. Các cấp bộ Đoàn đã mở 25 lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên ưu tú, phát triển mới được 1.730 đoàn viên, đã giới thiệu 120 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đã tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Vị Thủy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội của các hội cơ sở đúng theo quy định, tổ chức ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; vận động xây dựng được 03 căn nhà nhân ái cho gia đình hội viên, thanh niên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thực hiện 40 công trình, phần việc tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương giúp đỡ 16 hội viên thanh niên khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật được 41 cuộc, hỗ trợ cây, con giống, tiếp cận các nguồn vốn vay cho thanh niên tham gia sản xuất kinh doanh,… Bên cạnh đó, duy trì hoạt động cho 100% chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phát triển mới được 1.951 hội viên.

Định hướng công tác năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong tầng lớp thanh niên trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, cũng như tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp vào nội dung văn kiện đại hội Đảng các cấp; tiến hành sơ kết đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017-2022. Xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 21/7/2016 của Tỉnh ủy, khóa XIII về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời, triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trọng tâm là nâng cao tổ chức cơ sở đoàn ở địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện chỉ đạo hội cơ sở thực hiện công tác hội theo đúng chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên thực hiện lối sống đẹp, sống có ích, tham gia học tập nghiên cứu, lao động, sản xuất; huy động các nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp vững mạnh về tổ chức và hành động, đột phá là nâng cao chất lượng cơ sở hội.

07.01.2020..jpg
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội năm 2019 đã được biểu dương, khen thưởng.Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 98
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 98
Quảng cáo
Không có quảng cáo