Tin Tức huyện Vị Thủy
Tổng kết công tác tổ chức - kiểm tra, giám sát năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (15/01/2020) ] - [ Số lần xem: 139 ]

Ngày 13/01/2020, tại Hội trường Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức - kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020


Tham dự hội nghị, có đồng chí Lê Hữu Phước - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Vui - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ phụ trách tổ chức, kiểm tra các Đảng bộ ngành huyện; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và cán bộ phụ trách Văn phòng - Tổ chức  Đảng ủy các xã, thị trấn.

14.01.2020.png
Đồng chí Lê Hữu Phước - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2019, công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng hướng dẫn, phê duyệt quy hoạch cán bộ các ngành, địa phương được kịp thời và đúng quy định. Sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ năng lực của cán bộ, đảng viên; chế độ chính sách được kịp thời. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã; Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện lần thứ I năm 2019 được thành công tốt đẹp, đúng theo quy định và hướng dẫn đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chỉ đạo chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên; tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2018; quan tâm giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, địa phương góp phần ngăn chặn đảng viên vi phạm kỷ luật và đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vui - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung chỉ đạo Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt Đại hội Đảng bộ thị trấn Nàng Mau - đơn vị điểm của tỉnh; tiếp tục quan tâm đối với công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, nhất là nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025,… Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện hơn nữa cho lực lượng cán bộ phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra, nhất là các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, khám sức khỏe và chỉ đạo đại hội được biểu dương, khen thưởng.Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc