Tin Tức huyện Vị Thủy
Huyện ủy kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

[ Cập nhật vào ngày (25/06/2020) ] - [ Số lần xem: 53 ]

Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thuận Tây.


24.6d.jpg
Đoàn kiểm tra của Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thuận Tây

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ trong đời sống nhân dân” và việc xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ xã. Trong đó, đánh giá vai trò của các cấp ủy trong triển khai thực hiện nội dung chuyên đề, số lượng, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi được tuyên truyền, quán triệt; việc làm cụ thể của các chi bộ thông qua các mô hình học tập; chất lượng và việc duy trì nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Ngoài ra, trong thời gian kiểm tra, đoàn sẽ tiến hành làm việc thực tế ở một vài chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã xung quanh việc thực hiện các nội dung và xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác.

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong triển khai, quán triệt và thực hiện để làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện ngày càng có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là khi Vĩnh Thuận Tây đang tăng tốc thực hiện các tiêu chí còn lại để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm 2020.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc