Tin Tức huyện Vị Thủy
Giám sát thực hiện Quy chế cán bộ đoàn ở cơ sở

[ Cập nhật vào ngày (21/10/2020) ] - [ Số lần xem: 318 ]

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy đã thành lập đoàn giám sát về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo tinh thần Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với đơn vị xã Vĩnh Tường.


19.10.2020.png
Đoàn giám sát làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Tường

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ Điều 21 của Quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ Đoàn của đơn vị. Theo đó, sau triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở đơn vị, việc áp dụng các tiêu chuẩn để kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn đã diễn ra chặt chẽ, đúng quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn theo Quy chế; công tác quy hoạch, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và chế độ chính sách đối với cán bộ đoàn luôn được quan tâm và thực hiện theo quy định. Đoàn giám sát cũng mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm hơn nữa và chỉ đạo các ngành tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn trong việc triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động do đoàn cấp trên phát động cũng như thực hiện các nội dung Quy chế cán bộ Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền cấp cơ sở.

Việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Ban Bí thư Trung ương Đảng là nguồn động viên rất lớn đối với đội ngũ cán bộ Đoàn; đồng thời, góp phần tạo điều kiện cho các cấp bộ đoàn có cơ sở để chủ động trong vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 97
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 97
Quảng cáo
Không có quảng cáo