Tin Tức huyện Vị Thủy
Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

[ Cập nhật vào ngày (19/11/2020) ] - [ Số lần xem: 151 ]

Vừa qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).


17.11a.png
Quang cảnh lễ kỷ niệm

Thực hiện chủ trương “đại đoàn kết toàn dân tộc”, 90 năm qua Mặt trận các cấp đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh vô cùng to lớn, tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân, trong và ngoài nước tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, Mặt trận luôn thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện Vị Thủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, nổi bật như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đoàn kết, sáng tạo; Cả nước chung tay vì người nghèo… đã có sức lan tỏa rộng lớn và đã nhận được sự hưởng ứng của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trong và ngoài huyện,… qua đó, đã vận động được hơn 378 tỷ đồng, triển khai xây dựng và sửa chữa hơn 1.076 căn nhà tình nghĩa, tình thương, trị giá hơn 21 tỷ đồng, xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng ngàn lượt gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và học sinh nghèo có điều kiện đến trường, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay giảm còn xuống còn 3,14%. Hệ thống Mặt trận ngày càng được củng cố, phát triển; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương, định hướng của Trung ương; đội ngũ cán bộ Mặt trận được nâng lên, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với phong trào, hoạt động vì tinh thần đại đoàn kết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Thuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã gặt hái được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; phối hợp tập trung triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự đi vào đời sống của người dân; phát huy hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, chăm lo các tầng lớp Nhân dân; tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh các hoạt động của Mặt trận về cơ sở. Tham gia tổ chức thực hiện thắng lợi công tác bầu cử đại biểu (Quốc hội khóa XV) và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị và sâu sát với dân; chú trọng phát huy phương thức phối hợp, liên tịch trên các mặt hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (khóa XIII).

Nhân buổi họp mặt, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác đại đoàn kết toàn dân tộc đã được biểu dương, khen thưởng.
Năng NguyễnCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 31
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 31
Quảng cáo
Không có quảng cáo