Ảnh liên kết


 Bản đồ hành chính Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 30
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 30 Tin tức huyện Long Mỹ

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Vào lúc 14 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Huyện uỷ Long Mỹ tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 82, năm học 2017 -2018.Ngày 10/3/2015, tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, chi bộ chỉ đạo bàn thảo về mô hình học tập làm theo Bác.


Ngày 26-3-2015 Huyện ủy Long Mỹ tổ chức hội nhgị quán triệt nghị quyết lần thứ 10 BCH Trung ương đảng khóa XI cho các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy bí thư các chi đảng bộ, ban thường vụ và cán bộ văn phòng, tổ chức các xã, thị trấn.