Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Phụng Hiệp: Mở các lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục huyện năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (16/08/2019) ] - [ Số lần xem: 945 ]

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BTGHU-GD&ĐT ngày 08/8/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ngành Giáo dục và Đào tạo huyện về bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2019, sáng ngày 13/8, các lớp bồi dưỡng chính trị hè bắt đầu được triển khai thực hiện.


14.8.2019.png
Quang cảnh một lớp bồi dưỡng tại cụm xã Phương Bình

Nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm nay xoay quanh các vấn đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); việc đưa vào giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường học; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật; tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng đầu năm 2019; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau học tập, công chức - viên chức có viết bài thu hoạch (liên hệ với nội dung, nhiệm vụ giảng dạy ở đơn vị công tác).

Theo kế hoạch, đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 toàn huyện mở 24 lớp và kết thúc vào ngày 22/8/2019.
Ban Tuyên giáo - Huyện ủy Phụng HiệpCác ý kiến của bạn đọc