Tin Tức huyện Phụng Hiệp
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

[ Cập nhật vào ngày (20/07/2020) ] - [ Số lần xem: 733 ]

Ngày 16, 17, 18 tháng 7 năm 2020, diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và huyện Phụng Hiệp qua các nhiệm kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 298 đại biểu, đại diện cho 4.660 đảng viên thuộc 61 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Phụng Hiệp đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân đạt 3,12%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35 triệu đồng/người/năm tăng 42% so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 8%; đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận Nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17% xuống còn 8%. Huyện cũng đã nỗ lực xây dựng và hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Kinh tế tập thể được quan tâm củng cố và phát triển. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 11.144 tỷ đồng, tăng bình quân 6,9%/năm, đạt 110,76% Nghị quyết. Đã chủ động khai thác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới (đến nay, có 06/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất ngành giáo dục, y tế được đầu tư mạnh mẽ, hệ thống trường học, trạm y tế phủ khắp địa bàn các xã, thị trấn; an sinh phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định; tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông được kéo giảm. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Đảng, chính quyền.

Hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở được tăng cường theo hướng đề cao hiệu quả và hướng tới sự hài lòng của người dân. Vai trò của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã được phát huy, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng thiết thực. Công tác dân vận có sự đổi mới, sáng tạo theo hướng gần dân, sát cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường.

Có thể nói, 05 năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phụng Hiệp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những thành quả mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Phụng Hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.
 
20.7c.png
Đ/c Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Phụng Hiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội cần thảo luận để làm rõ những nguyên nhân, bài học rút ra từ những hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt như mong muốn, cụ thể như: trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ còn 02 chỉ tiêu chưa đạt; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh; tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ; phát triển của ngành du lịch còn khiêm tốn; sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương còn yếu; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm nghèo chưa bền vững; đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa đạt chỉ tiêu; an ninh, trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa theo kịp yêu cầu phát triển,… Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cho  rằng chặn đường tới, Phụng Hiệp có nhiều cơ hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phụng Hiệp cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, lấy nông nghiệp làm nền tảng, công nghiệp chế biến và du lịch làm động lực; phát huy lợi thế lĩnh vực sản xuất nông - lâm - thủy sản và công nghiệp chế biến. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế. Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển nhiều điểm du lịch sinh thái tại Khu du lịch Mùa Xuân, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ,...

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, bức xúc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Trong đó, tập trung cho công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động nông thôn, nhằm phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu ngành nghề trong nông nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật  tự an toàn xã hội: Trọng tâm là cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp phải chủ động, tăng cường, triển khai các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an ninh nông thôn. Giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lợi ích của Nhân dân, đặc biệt liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện. 

Thứ tư, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; xử lý nghiêm các sai phạm. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực; nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn sâu phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

20.7d.png
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và hạ quyết tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 42 đồng chí, bầu Ban Thường vụ 13 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 35 đồng chí chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 153-KH/TU của Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, toàn tỉnh đã có 08/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành xong đại hội. Các đại hội đều được tổ chức thành công tốt đẹp, được đại biểu và các tầng lớp Nhân dân đánh giá cao; đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Chương trình


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 64
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 65
Quảng cáo
Không có quảng cáo