Tin tức Thị ủy Ngã Bảy
Thị ủy Ngã Bảy sơ kết mô hình “3 an, 3 không, 3 có”

[ Cập nhật vào ngày (03/12/2018) ] - [ Số lần xem: 233 ]

UBND phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy vừa sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “3 an, 3 không, 3 có” trên địa bàn phường. Đây là đơn vị được UBND thị xã Ngã Bảy chọn chỉ đạo điểm thực hiện mô hình theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 10/8/2017 của Thị ủy Ngã Bảy.


30.11.18 NBA.png

Tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua làm theo tấm gương Bác năm 2018

Mô hình “3 an, 3 không, 3 có” được triển khai với các nội dung sau: “3 an” là an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội; “3 không” là không xảy ra trọng án, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không ô nhiễm môi trường và “3 có” là có điều kiện học hành, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị. Qua đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, có 6/9 chỉ tiêu của các nội dung thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như: có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra ngộ độc tập thể; hàng năm huy động 25% trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, 90% vào mẫu giáo và 100% vào bậc Tiểu học và THCS, phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh bỏ học hành dưới 1%; 95% số người trong độ tuổi có việc làm ổn định, thường xuyên, hàng năm phường được công nhận phường văn minh đô thị; 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn phường được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên, đột xuất…

Tuy nhiên, vẫn còn 3 chỉ tiêu khó còn đạt thấp, nhất là chỉ tiêu an toàn về an ninh trật tự, nguyên nhân do địa bàn trung tâm thị xã, lượng người qua lại thường xuyên nên công tác quản lý đối tượng còn gặp khó. Trước tình hình đó, để đạt các mục tiêu của mô hình, UBND phường Ngã Bảy đã đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó chủ yếu tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình và vận động toàn dân cùng tham gia hưởng ứng, nhất là tăng cường công tác phối hợp thực hiện các tiêu chí còn đạt thấp, mà trọng tâm là chỉ tiêu an toàn về an ninh trật tự.

Dịp này, hội nghị cũng đã lồng ghép sơ kết việc phát động phong trào thi đua làm theo tấm gương Bác năm 2018. Qua đó, UBND phường Ngã Bảy cũng đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong phong trào làm theo gương Bác năm 2018 trên địa phường Ngã Bảy.

 
Hoài TrọngCác ý kiến của bạn đọc