Tin tức Thị ủy Ngã Bảy
Thị ủy Ngã Bảy hoàn thành triển khai học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (11/01/2019) ] - [ Số lần xem: 121 ]

Thị ủy Ngã Bảy đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” trong toàn đảng bộ.


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay, Thị ủy Ngã Bảy đã hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” trong toàn đảng bộ.

Trong triển khai chuyên đề năm nay, Thị ủy Ngã Bảy chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt cho đảng viên. Theo đó, 09 đảng bộ và 43 chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ thị xã Ngã Bảy đã tổ chức triển khai hoàn thành trong tháng 12/2018. Qua triển khai học tập, đã hướng dẫn đảng viên viết bản cam kết cá nhân trong thực hiện nội dung Chuyên đề năm 2019. Đồng thời, Thị ủy Ngã Bảy cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” ra công chức, viên chức ngoài đảng, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quý I/2019, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Được biết, đến nay, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng được 77 mô hình học tập và làm theo gương Bác, tăng 18 mô hình so với cuối năm 2017.

 
Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc