Tin tức Thị ủy Ngã Bảy
Thị ủy Ngã Bảy tổng kết nghị quyết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (16/01/2019) ] - [ Số lần xem: 320 ]

Vừa qua, Thị ủy Ngã Bảy đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.


16.1.19 NBA.png
Quang cảnh hội nghị


Trong năm 2018, Thị ủy Ngã Bảy đề ra 18 chỉ tiêu về thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Đến cuối năm, đã thực hiện đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật nhất là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 162,34% so với Nghị quyết; giá trị sản xuất đạt 133,25%; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều đạt 123%. Đặc biệt, Thị ủy Ngã Bảy đã triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thị xã đến năm 2020 trở thành thành phố thuộc tỉnh và xây dựng xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao. Qua đó, đã thực hiện đạt 4/5 tiêu chuẩn thành phố, nâng chất và xây dựng đạt 54/59 chỉ tiêu đô thị loại III; xây dựng xã Đại Thành đạt 16/16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã Tân Thành và Hiệp Lợi đều đạt 12/16 tiêu chí. Về công tác xây dựng Đảng, trong năm đã kết nạp 121 đảng viên; xây dựng chi bộ kiểu mẫu 11 chi bộ ngành trực thuộc Đảng bộ thị xã và 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Năm 2019, Thị ủy Ngã Bảy đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá, với mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực hành động, tính tiên phong, gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác an dân, cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác đối ngoại, thu hút đầu tư, xã hội hóa một số hoạt động của nhà nước kém hiệu quả; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về thương mại - du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thành phố thuộc tỉnh. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc