TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị xã Ngã Bảy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại 47 tổ chức cơ sở Đảng

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2019) ] - [ Số lần xem: 921 ]

Vừa qua, Thị ủy Ngã Bảy đã tổng kết hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra Thị ủy về việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy. Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy dự và chủ trì buổi làm việc.


28.6.2019.png

Đ/c Dương Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy dự và phát biểu chỉ đạo tại  buổi làm việc


Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác xây dựng đảng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ ngày 10/5/2019-31/5/2019, Đoàn kiểm tra Thị ủy Ngã Bảy đã kiểm tra thực tế tại 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy, gồm 38 chi bộ cơ sở, 6 Đảng bộ xã, phường và 3 Đảng bộ ngành về việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Qua kiểm tra tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy Ngã Bảy cho thấy, chất lượng hoạt động tại các Đảng bộ, chi bộ khá tốt. Đa số cấp ủy có quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động đối với công tác xây dựng đảng tại đảng bộ, chi bộ được giao nhiệm vụ lãnh đạo; việc lưu trữ hồ sơ đảng viên đảm bảo chế độ mật theo quy định; đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ, đúng quy định; các đảng bộ, chi bộ có chủ động xây dựng mô hình Dân vận khéo, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên.

Tuy nhiên qua kiểm tra, vẫn còn một số tồn tại đã được Thường trực Thị ủy Ngã Bảy chỉ đạo khắc phục thời gian tới đây, như: công tác kiểm tra giám sát một số cấp ủy thiếu quan tâm, qui trình hồ sơ thủ tục kiểm tra ở một số tổ chức đảng chưa đầy đủ; việc sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt chuyên đề vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, đúng quy định; công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở một số tổ chức đảng, cấp ủy thiếu sự quan tâm. Thường trực Thị ủy Ngã Bảy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ phải hoàn thành việc khắc phục hạn chế trong công tác đảng và hoàn thành báo cáo về Thị ủy Ngã Bảy trước ngày 10/7/2019.


Bảo Toàn - ĐTT Ngã BảyCác ý kiến của bạn đọc