TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phường văn minh đô thị kiểu mẫu

[ Cập nhật vào ngày (26/07/2019) ] - [ Số lần xem: 934 ]

Ngày 23/7/2019, lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy cùng các ngành có liên quan đã đến kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phường văn minh đô thị kiểu mẫu tại các xã, phường. Kiểm tra tại xã Hiệp Lợi, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.


25.7.2019.png
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy kiểm tra tại xã Hiệp Lợi

Báo cáo của xã Hiệp Lợi cho biết, đến nay địa phương đã thực hiện đạt 13/16 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 9 về tỷ lệ lao động có việc làm; nội dung số 3 của tiêu chí số 11 về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo và nội dung số 1 của tiêu chí số 12 về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Về 19 tiêu chí xã nông thôn mới, đến nay đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn 2 nội dung của tiêu chí số 8 chưa đạt là điểm phục vụ bưu chính và Đài truyền thanh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy đã yêu cầu lãnh đạo các ngành và xã Hiệp Lợi cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; quá trình thực hiện phải xác định những công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, phấn đấu đến cuối quý III hoàn thành các hồ sơ, thủ tục cần thiết đề nghị tỉnh công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định. 

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy cũng đã đến kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu tại phường Lái Hiếu.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc