TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Bồi dưỡng văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

[ Cập nhật vào ngày (01/08/2019) ] - [ Số lần xem: 905 ]

Trong các ngày 29 và 30/7/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Ngã Bảy mở lớp bồi dưỡng văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2019.


30.7.2019.png
Quang cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, gần 70 cán bộ phụ trách công tác gia đình của thị xã và các xã, phường cùng ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững các ấp, khu vực đã được giới thiệu 2 chuyên đề là văn hóa ứng xử và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Trong đó, chuyên đề văn hóa ứng xử tập trung vào các nội dung như: một số khái niệm về văn hóa, văn hóa ứng xử và ứng xử văn hóa; một số chuẩn mực ứng xử hằng ngày, ứng xử trong gia đình, ứng xử khi tham gia các hoạt động du lịch, ứng xử trong công vụ, công sở, ứng xử trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội, ứng xử trong học đường, trong doanh nghiệp, trong tham gia giao thông và ở nơi công cộng... Đối với chuyên đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tập trung vào 2 nội dung chính là thực trạng về đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay và tính cấp thiết của việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình hiện nay. Ngoài ra, các học viên còn được tham khảo về kỹ năng ứng xử văn hóa trong gia đình và vai trò, chức năng của giáo dục đời sống gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc