TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị xã Ngã Bảy chuẩn bị tốt cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (14/08/2019) ] - [ Số lần xem: 1599 ]

Để đảm bảo cho chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 diễn ra đạt kết quả cao, UBND thị xã Ngã Bảy vừa ban hành Kế hoạch số 1023/KH-UBND, ngày 08/8/2019 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy”.Theo đó, các hoạt động hướng tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày hội với nội dung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nêu gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị xã. Đồng thời, cũng sẽ tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Theo kế hoạch, mỗi xã, phường chọn 1 ấp, khu vực để tổ chức Ngày hội; đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: chọn Trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức Ngày hội. Ban chỉ đạo thị xã chọn khu vực VI, phường Ngã Bảy tổ chức Ngày hội điểm vào ngày 16/8/2019; các xã, phường còn lại và Trường THCS Nguyễn Trãi đồng loạt tổ chức Ngày hội vào ngày 19/8/2019.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tổ chức hàng năm, nhằm mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo không khí thi đua trong hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc