TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị xã Ngã Bảy sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

[ Cập nhật vào ngày (21/08/2019) ] - [ Số lần xem: 858 ]

Thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.


Dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy và ông Nguyễn Đăng Hải - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

20.8.2019 b.png
Ông Nguyễn Đăng Hải - Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho các cá nhân

Qua 10 năm, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hàng năm công tác tuyển quân đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng các lực lượng đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập cấp thị xã và xã đúng theo quy định, trong đó diễn tập chiến đấu phòng thủ 11 cuộc, diễn tập khu vực phòng thủ 2 cuộc; thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh… Từ đó, đã tạo được thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, gắn chặt với phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương.

Phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo, gồm 8 chủ trương lớn, trong đó chủ trương hàng đầu là tiếp tục lập quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thị xã đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức triển khai đầy đủ các quy định, chủ trương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân sự.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.
Hoài TrọngCác ý kiến của bạn đọc