TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị ủy Ngã Bảy hướng dẫn xây dựng văn kiện trình đại hội Đảng các cấp (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

[ Cập nhật vào ngày (31/08/2019) ] - [ Số lần xem: 657 ]

Vừa qua, Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn xây dựng Văn kiện trình Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy dự và chủ trì hội nghị.


30.8.2019.png
Ông Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đề cương được nêu ra tại hội nghị, một số nội dung cơ bản được xây dựng để đại biểu nghiên cứu hoàn chỉnh trong quá trình xây dựng văn kiện, như việc lựa chọn chủ đề Đại hội; phương châm đại hội; kết cấu báo cáo chính trị; nội dung của báo cáo chính trị. Đối với báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp phải nêu lên được mục đích yêu cầu, phạm vi báo cáo, nội dung kiểm điểm, cũng như các nội dung trong phần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ cũng được tổ biên tập văn kiện thị xã xây dựng kết cấu nội dung để trình đại biểu góp ý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn - Bí thư Thị ủy Ngã Bảy lưu ý, trong xây dựng và hoàn thiện báo cáo chính trị cần lưu ý 4 nội dung, thứ nhất trong lựa chọn chủ đề đại hội phải đảm bảo 4 thành tố: về Đảng, về đổi mới, về nhân dân và về mục tiêu; thứ hai về phương châm đề ra của Đại hội phải bám sát và xuyên suốt cả trước, trong và sau đại hội; thứ ba là kết cấu báo cáo chính trị, đối với cấp thị xã báo cáo kết cấu theo hình thức kết hợp; đối với xã phường kết cấu báo cáo chính trị trình đại hội xây dựng theo hình thức truyền thống; thứ 4 về hệ thống chỉ tiêu, Đại hội Đảng bộ lần thứ XII thị xã xác định là 17 chỉ tiêu Nghị quyết, đối với xã phường 15 chỉ  tiêu, đối với đảng bộ ngành tùy tình hình cụ thể tại mỗi đơn vị mà xác định số chỉ tiêu phù hợp.

Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp yêu cầu phải thực chất, cụ thể, phải chỉ ra được những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của hạn chế được chỉ ra để từ đó xây dựng giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới được tốt hơn.
Bảo ToànCác ý kiến của bạn đọc