TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Phường Hiệp Thành tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (18/09/2019) ] - [ Số lần xem: 912 ]

Ban chỉ đạo diễn tập phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức thành công diễn tập chiến đấu chiến đấu phòng thủ phường năm 2019 (chính thức).


17.9.19 NBA.png
Quang cảnh buổi diễn tập

Cuộc diễn tập đã thực hành vận hành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển phường vào trạng thái tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chiến đấu chuẩn bị phòng thủ và giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ, với các cuộc họp được vận hành như: hành động của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường sau khi nhận mệnh lệnh chuyển phường vào trạng thái có tình huống, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên sang sẵn sàng chiến đấu tăng cường; hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường quyết nghị chủ trương, biện pháp, lãnh đạo chuyển phường vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân; tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển phường vào trạng thái chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên sẵn sàng chiến đấu toàn bộ…

Mục đích diễn tập, bên cạnh việc nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng phường Hiệp Thành vững mạnh về quốc phòng – an ninh, làm nền tảng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững chắc, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như nâng cao nhận thức, khả năng điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra.Hoài Trọng - ĐTT Ngã BảyCác ý kiến của bạn đọc