TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em mùa lũ

[ Cập nhật vào ngày (23/09/2019) ] - [ Số lần xem: 902 ]

Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy vừa ban hành kế hoạch số 1290/UBND-VX, về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em mùa mưa, lũ.


23.9c.png
Mùa lũ về, nguy cơ trẻ em bị đuối nước cao

Theo đó, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em; thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, gia đình và cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho phụ huynh học sinh và học sinh tại các trường trực thuộc; tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Công an thị xã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy tại các bến đò ngang có học sinh, trẻ em qua lại thường xuyên nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em tại cơ sở. 

Riêng UBND các xã, phường cần tập trung tuyên truyền, vận động gia đình rào chắn các ao, mương xung quanh nhà, thường xuyên quan tâm, giữ gìn, giám sát trẻ em, nhất là trẻ em dưới 6 tuổi; chủ động cho trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời tiến hành rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em.
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc