TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị ủy Ngã Bảy yêu cầu cán bộ, đảng viên đang cư trú trên địa bàn về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

[ Cập nhật vào ngày (06/11/2019) ] - [ Số lần xem: 713 ]

Theo kế hoạch, vào ngày 14/11, mỗi xã, phường ở thị xã Ngã Bảy sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 và ngày 16/11 các khu dân cư còn lại sẽ tổ chức đồng loạt Ngày hội.Để đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy diễn ra trang trọng, ý nghĩa, Thị ủy Ngã Bảy đã có Công văn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung tổ chức quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước, địa phương. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc và Ngày hội. Hình thức và nội dung Ngày hội đảm bảo đúng hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và thị xã. Bên cạnh các đồng chí được phân công chỉ đạo ấp, khu vực; Thị ủy Ngã Bảy cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã đang cư trú trên địa bàn về tham dự Ngày hội ở địa bàn cư trú, nhằm tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi cứ trú.Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc