TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thị ủy Ngã Bảy triển khai kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp

[ Cập nhật vào ngày (19/11/2019) ] - [ Số lần xem: 1291 ]


Nhằm đảm bảo tốt cho công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng viên, đại hội đại biểu đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã, Thị ủy Ngã Bảy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội đảng bộ các cấp (bao gồm chi bộ trực thuộc) sẽ thực hiện 4 nội dung, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội của cấp mình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Thời gian đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Thị ủy bắt đầu từ tháng 02/2020 và hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020.

Thị ủy Ngã Bảy cũng chọn 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm, với các nội dung sau: Đảng bộ phường Hiệp Thành: Chọn chỉ đạo điểm toàn diện và Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường; Đảng bộ xã Tân Thành: Chỉ đạo điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã và Chi bộ Phòng Kinh tế thị xã: Chỉ đạo điểm toàn diện.

Tại hội nghị cũng đã triển khai đề cương Báo cáo chính trị Đảng bộ các xã, phường, ngành và chi bộ trực thuộc Thị ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị ủy sớm triển khai hoàn thành dự thảo văn kiện chính trị trình đại hội theo đề cương hướng dẫn trong tháng 11 này và đưa ra lấy ý kiến hoàn thành trong tháng 12/2019; đồng thời, đảm bảo thực hiện các bước về công tác chuẩn bị nhân sự đúng theo các quy trình hướng dẫn của trên.

Được biết, Đảng bộ thị xã Ngã Bảy hiện có 51 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 09 đảng bộ và 42 chi bộ cơ sở, với tổng số hiện có 2.688 đảng viên.
Cẩm TrânCác ý kiến của bạn đọc