TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác cải cách hành chính năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ] - [ Số lần xem: 693 ]

Từ ngày 23/3/2020, UBND thành phố Ngã Bảy đã thành lập 2 Đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác cải cách hành chính năm 2020 đến kiểm tra trực tiếp tại một số phòng, ban, ngành cấp thành phố; UBND các xã, phường và một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.


25.3b.png
Thanh tra, kiểm tra tại phường Lái Hiếu

Các đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ, tập trung vào các lĩnh vực như: tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực công tác thanh niên; công tác cán bộ, công chức, viên chức, lĩnh vực tiền lương; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp và quy tắc nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; lĩnh vực văn thư, lưu trữ nhà nước; lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước và lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Tại các nơi đến thanh tra, kiểm tra, đoàn sẽ làm việc chặt chẽ và góp ý với địa phương, đơn vị về những mặt còn hạn chế, đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chế độ công vụ và công tác cải cách hành chính tốt hơn trong thời gian tới. Các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2020. Riêng các đơn vị chưa có lịch thanh tra, kiểm tra đợt này, đoàn sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, đeo thẻ công chức, công tác cải cách hành chính và một số nhiệm vụ khác có liên quan được UBND thành phố giao. 
Phước ThànhCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Bản đồ hành chính

Chương trình


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 54
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 54
Quảng cáo
Không có quảng cáo