TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Thành ủy Ngã Bảy quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

[ Cập nhật vào ngày (10/10/2020) ] - [ Số lần xem: 403 ]

Thời gian qua, Thành ủy Ngã Bảy luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng. Trong đó, thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Thành ủy năm 2020, trong 9 tháng đầu năm nay, Thành ủy Ngã Bảy đã kết nạp được 28 đảng viên mới, đạt 112% so với kế hoạch.

Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Ngã Bảy đều đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, Thành ủy Ngã Bảy cũng đã chuyển đảng chính thức 21 trường hợp. Cùng với công tác kết nạp đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong quý 3, Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy đã tổ chức kiểm tra 04 chi bộ và giám sát 01 đảng viên theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Qua kiểm tra, nhìn chung tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, tính đến nay, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy cũng đã hoàn thành chỉ tiêu số 16 Nghị quyết Thành ủy về “Mỗi chi bộ có chi ủy thực hiện ít nhất 02 cuộc kiểm tra, chi bộ không có chi ủy 01 cuộc kiểm tra”, với tổng số có 251 đảng viên được kiểm tra và nhìn chung tất cả đều cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra. 

     Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2020 đối với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy, nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng chi bộ kiểu mẫu tại các tổ chức cơ sở đảng, để kịp thời hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã góp phần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, sai phạm của tổ chức đảng vả đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nguyễn LêCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Bản đồ hành chính

Chương trình


Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 37
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 37
Quảng cáo
Không có quảng cáo