Tin tức Thị ủy Ngã Bảy
Thị xã Ngã Bảy tuyên dương 45 hộ dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao

[ Cập nhật vào ngày (06/08/2018) ] - [ Số lần xem: 386 ]

UBND xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy vừa tổ chức biểu dương 45 hộ dân có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao.


6.8.18 NBA.png

Ông Trương Văn Chín, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã trao giấy khen cho các hộ dân

Thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao của Tỉnh, đến nay xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy đạt 10/16 tiêu chí. Kết quả trên là nhờ vào sự đóng góp tích cực của người dân đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay thực hiện, điển hình là phong trào hiến đất, vật kiến trúc để xây dựng lộ giao thông nông thôn, xây dựng trường học, xây dựng các khu thể thao, nhà văn hóa ấp hay trong việc làm hàng rào, cột cờ, trồng cây xanh để tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần làm tặng thêm diện mạo cho bộ mặt nông thôn mới. 

Để kịp thời biểu dương các hộ gia đình, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy đã trao tặng 45 giấy khen tuyên dương các hộ dân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đại Thành, nhằm kêu gọi tất cả người dân trên địa bàn tiếp tục cùng với đia phương chung tay thực hiện hoàn thành 16/16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2018./.

Quốc Khánh - ĐTT Ngã BảyCác ý kiến của bạn đọc