Tin tức Thị ủy Ngã Bảy
Tập huấn Công tác gia đình năm 2018

[ Cập nhật vào ngày (09/08/2018) ] - [ Số lần xem: 527 ]

Trong hai ngày 6 và 7/8/2018, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018 cho hơn 50 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình của thị xã và các xã phường; đại diện nhóm phòng chống bạo lực gia đình cùng câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và cộng tác viên công tác gia đình ở các xã phường.


9.8.18 NBA.png

Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình

Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được tập huấn những nội dung cơ bản về gia đình và công tác gia đình; những quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác gia đình như: Chỉ thị số 49-CT/TW  ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về gia đình, công tác gia đình và luật phòng, chống bạo lực gia đình cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình của thị xã và các xã, phường để qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Phước Thành - ĐTT Ngã BảyCác ý kiến của bạn đọc