Tin tức liên quan đến từ khóa
Ngã Bảy thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

[ Cập nhật vào ngày (30/06/2020) ] - [ Số lần xem: 54 ]


Quán triệt chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc triển khai, tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động biên soạn nội dung “Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tổ chức triển khai, tuyên truyền quán triệt trong toàn Đảng bộ; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố lồng ghép triển khai trong các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ. Tính đến nay đã triển khai 02 buổi cho 120 học viên (01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Công đoàn có 60 đ/c và 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội năm 2020 có 60 đồng chí).

Trước đó, trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội, diễn ra ngày 19/6/2020 do Thành ủy, UBND thành phố tổ chức, đồng chí Nguyễn Huỳnh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy cũng đã thông báo kết quả Đại hội cho gần 400 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Theo kế hoạch, việc thông báo kết quả Đại hội hoàn thành trong tháng 6/2020; việc triển khai, tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội được thực hiện trong tháng 7/2020.Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã bảyCác ý kiến của bạn đọc