TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác Tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (06/12/2021) ] - [ Số lần xem: 529 ]

Chiều ngày 02/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi khảo sát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 với Thành ủy Ngã Bảy. Đoàn do đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác, cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị thành phố.


Tại buổi khảo sát, Đoàn được nghe Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật như: đã chủ động tham mưu Thành ủy triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt bình quân hơn 98%; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội; công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương rõ, nhanh, kịp thời; tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các mặt khoa giáo, hoạt động văn hóa, văn nghệ; quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động Tuyên giáo từ cơ sở và tổ chức vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã đề ra.

03.12.21.jpg
Đồng chí Lê Công Lý, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận tại buổi khảo sát

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2021. Tuy nhiên, để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị thành phố tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được; nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; phát huy tối đa vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác Tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, việc triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là nội dung quan trọng đòi hỏi phải bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để vận dụng triển khai hiệu quả ở đơn vị thời gian tới.Võ Minh LuânCác ý kiến của bạn đọc