TIN TỨC THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Ban Tuyên giáo Ngã Bảy ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2025

[ Cập nhật vào ngày (02/01/2022) ] - [ Số lần xem: 464 ]

Sáng ngày 31/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII với HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố.Đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự và chỉ đạo. Đại biểu dự ký kết Chương trình phối hợp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan.


Trước khi ký kết các Chương trình phối hợp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố trình bày tóm tắt nội dung phối hợp cụ thể theo nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy đối với từng ngành, từng cơ quan; đồng thời, đề nghị đại diện lãnh đạo ngành tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, đề xuất những nội dung cụ thể trong thực tiễn hoạt động của đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Các Chương trình phối hợp được Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị: HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ký kết trước sự chứng kiến của Thường trực Thành ủy.

1.3.jpg

Đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu chỉ đạo công tác phối hợp thời gian tới, đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành có liên quan thời gian qua, đã góp phần tích cực giúp cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục giữ vững ổn định tâm trạng của Nhân dân và tình hình dư luận xã hội, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp thời gian tới trên các lĩnh vực, Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành bám sát nội dung Chương trình phối hợp, phát huy vai trò chủ động, thường xuyên trao đổi thông tin, định kỳ hàng quý tổ chức họp giao ban, kịp thời phản ánh, tham mưu đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn.Võ Minh LuânCác ý kiến của bạn đọc