Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 7
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 7
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 18-22/6/2018 điều chỉnh lần 2

[ Cập nhật vào ngày (18/06/2018) ] - [ Số lần xem: 454 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 18 - 22/6/2018

-----

Thứ hai, ngày 18/6/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự phiên giải trình về việc đầu tư, xây dựng, quản lý và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ ba, ngày 19/6/2018

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2018 và phát động khởi nghiệp. Điểm tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, số 04 Trần Phú, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Mời đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các ban, sở, ngành tỉnh: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi kiểm tra (thay thư mời). Điểm tại Trường THPT Ngã Sáu.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân,  Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh; các ban, sở, ngành tỉnh: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thư mời). Điểm tại Huyện ủy Châu Thành. (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe để các đồng chí đi tập trung lúc 5 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Hải, điện thoại 0989.008.299).

 

Thứ tư, ngày 20/6/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Mời đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các ban, sở, ngành tỉnh: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi kiểm tra (thay thư mời). Điểm tại Trường THPT Long Mỹ.

- 8 giờ, Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành tỉnh: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thư mời). Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe để các đồng chí đi tập trung lúc 6 giờ, tại Văn phòng Tỉnh ủy, liên hệ đồng chí Nguyễn Thanh Hải, điện thoại 0989.008.299).

- 13 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh (làm việc nội bộ, thay thư mời). Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

Thứ năm, ngày 21/6/2018

- 19 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Họp mặt ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực; chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ sáu, ngày 22/6/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thường lệ tháng 6 năm 2018. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ và chữ ký số. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Tổ biên tập (1104) của Tỉnh ủy về xây dựng Nghị quyết “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Mời các đồng chí Tổ biên tập (1104) (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi Trường THPT Lê Quí Đôn, thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các ban, sở, ngành tỉnh: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi kiểm tra (thay thư mời). Điểm tại Trường THPT Lê Quí Đôn.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh; các ban, sở, ngành tỉnh: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thống kê, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thư mời). Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc